שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

גדעון הנגר הגיע להכין תעלת חשמל לתריסים החשמליים.

גדעון הנגר הגיע להכין תעלת חשמל לתריסים החשמליים.