שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

בני מקבוצת אשקלון, וויקטור מ-MAK25 שהגיע לסטאז' בישראל, עובדים יחד על בניית הלב המשותף שלנו.

בני מקבוצת אשקלון, וויקטור מ-MAK25 שהגיע לסטאז' בישראל, עובדים יחד על בניית הלב המשותף שלנו.