שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

בורג גדול במערכת

כל חבר מבריג את הרצון הגדול שלו למטרה המשותפת – בונים בניין של חיבור ושמחה

http://www.youtube.com/watch?v=gM9Oc8YmgEQ&feature=youtu.be