שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

בונים את הבית החדש בתקווה לעולם טוב יותר!

ברח' המגשימים נבנה בית החלומות שלנו, בניין ענק עם ארבע קומות של אהבה וחיבור שהן אבני היסוד של הבניין.

http://www.youtube.com/watch?v=BCvTSShcHiM

נגן וידאו