שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

ארוחת בוקר למתנדבים אחרי חצי יום עבודה בשמש.

ארוחת בוקר למתנדבים אחרי חצי יום עבודה בשמש.