שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

אנחנו בשלבי סיום השיפוץ, ועכשיו צובעים את הקירות.

אנחנו בשלבי סיום השיפוץ, ועכשיו צובעים את הקירות.