שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

איש שרק נחת בארץ ושותה בירה בג'מס!!

איש שרק נחת בארץ ושותה בירה בג'מס!!

03