שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

אחרי המעשים נמשכים הלבבות

כולנו עובדים למען מטרה משותפת ובחיבור
והתוכניות על הנייר הופכות לבית המשותף של כולנו

https://www.youtube.com/watch?v=3OO28836-Rg