שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

אהרון ואסף, מקבוצת אשקלון, נותנים את הלב באולם האירועים.

אהרון ואסף, מקבוצת אשקלון, נותנים את הלב באולם האירועים.