שוברים את הקירות בינינו ופותחים את הלב

היום עבדנו על צביעה של החלל החדש שלנו!

היום עבדנו על צביעה של החלל החדש שלנו!