ובזכות זה נזכה לגאולה השלימה

"לפיכך נעניתי עתה הפעם לבקשת אנשי שלומנו החפצים להרחיב אהלינו לבנות בית מקדש על שמו של אאמו"ר זצוק"ל, מקום אשר משם יפוצו מעינותיו חוצה והחכמה בחוץ תרונה, וכל הרוצה ליטול את ה' יבוא ויטול"

http://www.youtube.com/watch?v=Tp4-tOXD2rw

כתיבת תגובה