החלק הקטן של כל אדם, יוצר בית לכל העולם

כאן יש לכל אחד הזדמנות לתת את חלקו לבניית המקום שיהיה בית עבור כל העולם, בו תישרה אהבה שתעטוף את כולם. 

http://www.youtube.com/watch?v=y8KG2gKGX5g

כתיבת תגובה